Is pijn vergeten niet hetzelfde als pijn negeren en pijn ontkennen?

Pijn kan je de lust tot leven ontnemen. Pijn slurpt energie en ergens rustig van genieten lijkt niet meer mogelijk. Wat kun je nog doen als je van alles hebt geprobeerd en niets helpt?

In mijn praktijk laat ik mensen via suggestieve taal een belangrijk deel van hun pijn vergeten.
Wanneer ik dat vertel, dan krijg ik vaak de reactie dat vergeten hetzelfde is als negeren en ontkennen en dat dat niet goed is.

Inderdaad, iets negeren en ontkennen lijkt op iets vergeten.
Toch is er één belangrijk verschil.

Voordat ik dat verschil ga uitleggen, wil ik je vertellen dat ik zelf twee hoge, doordringende fluittonen in mijn oren heb en dat ik er telkens in slaag deze vorm van tinnitus wekenlang te vergeten.
Ja, nu ik er over heb, hoor ik die twee klanken weer.
Ik vertel dit omdat ik straks over de ervaringen van Jan Treebusch ga vertellen.
=

Het verschil tussen vergeten en negeren/ontkennen
Vergeten verschilt van negeren en ontkennen op één belangrijk punt:
zowel in het negeren als in het ontkennen wordt je aandacht gekoppeld aan datgene wat je negeert en/of ontkent.
“Niet aan roze olifanten denken” is daarvan het bekendste voorbeeld.
Bij vergeten daarentegen koppel je je aandacht niet aan datgene wat je graag wilt vergeten, maar aan iets anders.

Zie je het verschil?
Bij negeren en ontkennen neem je een vijandige houding aan, terwijl je bij vergeten een vriendelijke houding kunt blijven behouden en je aandacht verlegt.

Laten we de mogelijkheden eens naast elkaar leggen:

  1. Stel: je wilt A vergeten door A te ontwijken en A te ontkennen.
    Je ziet het, in die zin staat drie keer A genoemd. Hoe wil A zo vergeten?
  2. En stel: je wilt A vergeten en je gaat B doen, B denken en B voelen en je ook even met C bezighouden.
    Kijk, nu verdwijnt A al een beetje naar de achtergrond. En als B en C echt heel belangrijk zijn, cruciaal, urgent, dan vergeet je A vrijwel ogenblikkelijk.
    =

Het voordeel van vergeten
Vergeten heeft twee interessante voordelen:

  1. Om iets te vergeten hoef je er niet tegen te vechten.
  2. Dat wat je vergeet, is niet weg uit je geheugen. Je bent vrij om het weer op te halen als je wenst. Maar het hoeft niet.

In mijn praktijk verminder ik bij heel wat mensen pijn door hen te laten vergeten, bijvoorbeeld dat deel van de pijnbeleving dat optreedt ten gevolge van angst. En wordt er in angst niet gevochten via negeren en ontkenning?
=

Pijn vergeten = pijn niet ervaren
Vergeten: zelfs als je ergens nog wel weet dat iets er is, kun je dat vergeten.
Hoe vergeet jij soms je sleutels? Wat leidde je zodanig af dan je zoiets belangrijks kon vergeten?

Als je iets belangrijks wilt vergeten, laat het voor wat het is en keer je om: hou je meteen bezig met andere zaken waardoor je je tijdelijk volledig in beslag laat nemen. Dat maakt dat je gemakkelijk kunt vergeten.

En is het niet zo dat de meeste mensen, die pijn niet kunnen vergeten, pijn proberen te bestrijden?
Of ze proberen die pijn te negeren, of ze slikken er van alles of ze vechten er voortdurend mee via woorden als: “Ik heb last van …” en “Ik word gek van die …” en “Mijn lijf laat me in de steek”.

=

Tinnitus
Hagenaar Joost Treebusch is 70 jaar en heeft drie boeken geschreven over tinnitus.
En hij heeft een eigen website: www.piependeoren.nl .
Treebusch kreeg 25 jaar diverse pieptonen in zijn oren en na 10 jaar verzet stortte hij in.
Via therapie leerde hij uiteindelijk “van zijn vijand een ongenode vriend te maken”.
Hij verlegt nu zijn focus en zegt: “Als ik me op iets concentreer – foto’s bewerken, muziek luisteren –  heb ik er minder last van.”

En ik vraag me dan nog af wat er voor hem nog kan verbeteren wanneer hij zinnen gaat uitspreken (en denken) die ook de woorden ‘minder last van’ doen vergeten!
=

Wil jij ook pijn of tinnitus leren vergeten?
Schrijf me een email, via contact, om te ontdekken hoe ook jouw lijden verlicht kan worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *